Стандартне та нестандартне приєднання до електромереж

Все про нове приєднання до електромереж в Київі та Київській області

Залежно від потужності та відстані розрізняють два типи приєднань до електромереж:

СТАНДАРТНЕ ПРИЄДНАННЯ


Для стандартного приєднання мають виконуватися 2 умови:

 • відстань від наявних електромереж до місця приєднання електроустановки (будинку або іншого об’єкта) не перевищує 300 м по прямій лінії;
 • потужність приєднання не перевищує 50 кВт.

НЕ СТАНДАРТНЕ ПРИЄДНАННЯ

Для нестандартного приєднання одна із умов:

 • відстань від наявних електромереж до місця приєднання електроустановки (будинку або іншого об’єкта) перевищує 300 м по прямій лінії;
 • потужність приєднання перевищує 50 кВт;

Крок 1

Заявка на приєднання, та всі необхідні документи для отримання технічних умов

Крок 2

Ми готуємо технічні умови та проектну документацію до електромереж

Крок 3

Отримання технічного рішення та підготовка документов до будівництва

Крок 4

Виконання необхідних проєктних і будівельно-монтажних робіт

Крок 5

Укладання договіру на надання послуги з розподілу електричної енергії

Крок 6

Оформлення заявки на приєднання електроенергії на вашому об’єкті!

Процедура надання послуги з приєднання передбачає:

 • надання Замовником заяви оператору системного розподілу про приєднання за типовою формою та необхідних документів, визначених у пункті 4.4.2 глави 4.4 Кодексу систем розподілу;
 • визначення типу приєднання по відстані та величині потужності. Відстань визначається по прямій лінії від точки приєднання електроустановок Замовника до місця забезпечення потужності ступеня напруги 0,4 – 20 кВ, що відповідає ступеню напруги в точці приєднання. За величину потужності приймається загальна величина потужності електроустановок Замовника разом з існуючою дозволеною потужністю. У разі незгоди Замовника із визначенням типу приєднання як нестандартного сторони мають на місцевості спільно провести необхідні вимірювання, на підставі яких остаточно визначається тип приєднання;
 • підготовку і видачу Замовнику договору про приєднання, підписаного оператором системного розподілу, та технічних умов, які є невід’ємним додатком до цього договору;
 • підписання договору про приєднання Замовником;
 • реєстрацію оператора системного розподілу підписаного двома сторонами договору про приєднання;
 • оплату Замовником вартості приєднання відповідно до умов договору про приєднання;
 • підготовку оператором системного розподілу проекту зовнішнього електрозабезпечення;
 • виконання оператором системного розподілу будівельних робіт у мережі від точки забезпечення потужності до точки приєднання Замовника;
 • подання оператором системного розподілу робочої напруги в точку приєднання електроустановок Замовника (на контактні з’єднання електричних мереж (межа балансової належності));
 • підписання акта надання послуги про приєднання сторонами договору.

УВАГА! Компанія “Прогрес-Контакт” також оказує послуги окремо з приєднання:

 • розробляє та подає на погодження до оператора системного розподілу проект внутрішнього та зовнішнього електропостачання від точки приєднання до ВРП об’єкту;
 • забезпечує встановлення приладу обліку електричної енергії з урахуванням вимог Кодексу комерційного обліку електричної енергії.

Технічні умови на підключення – це перелік вимог з боку енергопостачальної компанії, який необхідно виконати для приєднання до мереж електроустановки майбутнього споживача. Технічні умови (ТУ) видаються для визначення ресурсних можливостей як замовника, так і компанії з підключення до електромереж.

Існує два типи приєднання до мереж: стандартне – 50 кВт і нижче, і нестандартне – відповідно, вище, ніж 50 кВт. Приєднання до мереж компанії, що поставляє електроенергію, платне. Вартість підключення у свою чергу залежить від ступеня надійності і ступеня напруги в точці підключення.

 

Отримання ТУ

У стандартного підключення є основна перевага – це ціна. Вона в рази менше, ніж у нестандартного, оскільки потужності компанії і можливості мереж не завжди збігаються з необхідністю і бажаннями замовників. Для стандартного підключення не потрібно будувати окремих розподільних пунктів або прокладати нові більш потужні кабелі, однак і тут є ряд складнощів.

Нестандартне підключення найчастіше необхідно крупним девелоперам і організаціям. При формуванні технічних умов, дуже часто компанія постачальник закладає в них потрійний запас, що веде до збільшення як проектних, так і будівельно-монтажних робіт. У цьому випадку необхідно уважно перевіряти техумови на предмет «помилок», які можуть коштувати значних ресурсів. Оскільки приєднання нестандартне, то і терміни отримання ТУ та їх виконання часом переносяться не один раз.

Не повний перелік необхідних документів:

 • заява про приєднання електроустановки;
 • ситуаційний план з позначенням місця розташування електроустановки, викопіювання з топографо-геодезичного плану (М 1: 2000) з позначенням місця розташування електроустановки, земельної ділянки або прогнозованої точки приєднання;
 • копія документа, що підтверджує право власності або користування об’єктом, якщо об’єкт не існує, право власності або користування земельною ділянкою;
 • оформлена належним чином копія довіреності або іншого документа особи, яка уповноважена підписувати договори.

 

Що необхідно для отримання ТУ?

Для отримання технічних умов на електрику необхідно подати мінімальний пакет документів, ознайомившись з яким компанія повинна видати технічни умови, при виконанні яких вона готова приєднати до своїх мереж нового абонента.

Після видачі ТУ на підключення електроенергії чередує стадія проектування, до якої входить:

 • перед-проектні вишуккування
 • вибір оптимального кабельного “коридору”
 • погодження прокладання кабельних ліній з усіма зацікавленими сторонами
 • погодження номінаналів, комукаційних приладів, приладів обліку
 • проходження єкспертизи

Після розробки проектної документації та подання ії до оператора системи розподілу, замовник отримує технічне рішення після отримання технічного рішення виконуються будівельно-монтажні роботи

Метою проведення експертизи проектів будівництва – є визначення якості проектних рішень шляхом виявлення відхилень від вимог до міцності, надійності та експлуатаційної безпеки інженерного забезпечення. У тому числі щодо додержання нормативів з питань створення безперешкодного життєвого середовища, санітарного і епідеміологічного благополуччя населення, охорони праці, екології, пожежної, техногенної, ядерної та радіаційної безпеки, енергозбереження, кошторисної частини проекту будівництва. Експертиза є завершальним етапом розроблення проектів будівництва.

Експертизу проводять експертні організації незалежно від форми власності, що відповідають визначеним Мінрегіоном критеріям і відомості про які внесені Мінрегіоном, та визначається замовником будівництва.

 • Стандартне приєднання до електромереж
 • Нестандартне приєднання до електромереж
 • Нові підключення до електромереж (електричних мереж)
 • Встановлення лічильника
 • Підключення до електромережі приватного будинку
 • підключення до електромережі київська область

Допоможемо:

 • Підключити приватну ділянку до електропостачання
 • Підключити приватний дім до електропостачання
 • Підключитись до електропостачання в Київі та Київській області
 • Провести електропостачання до будинку
 • Провести електропостачання до ділянки
 • Дізнатись про “підключення електроенергії до будинку ціна 2021”

Наша компанія виконує роботи та послуги: нові підключення до електромереж, стандартні і нестандартні приєднання до електромереж,  проведення електропостачання на ділянку. +38 044 344 98 35 , +38 067 212 15 88  (Viber, Telegram)

Беремось за стандартне приєднання до електромереж 2021 та нестандартне приєднання до електромереж 2021 в Київі та Київській області

 

підключення електроенергії до земельної ділянки ціна, підключення електроенергії до будинків ціна